Adressen

Belangrijke telefoonnummers

112 (gratis) Politie alarm nummer levensbedreigende situatie’s

Tel 0900 – 8844 (lokaal tarief) géén spoed, wél Politie, vragen en problemen

Tel 0900 – 1844 voor doven en slechthorenden

Tel 14010 schoon, Heel en Veilig klachtentelefoon buitenruimte

Tel 14010 grofvuil, ongedierte

Tel 010 473 33 33 milieudienst Rijnmond (stank, lawaai)