Scholen in de wijk

Basisonderwijs

Christelijk Ontmoetingsschool De wereld  (pc)

De school telt circa 200 kinderen, van groep 1 tot en met 8, de kinderen brengen zo’n 8.000 uur met  leerkrachten  samen door.  Het is  een Brede school met veel aandacht voor leuke en interessante activiteiten buiten de schooltijden. Daarom is de slogan van COS De Wereld, waar leren en leven hand in hand gaan.

Sonmansstraat 87
3039 DH Rotterdam
T 010 – 465 79 49
Bekijk de website

Daltonschool De Margriet

Het Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973) in het Amerikaanse plaatsje Dalton. De methode is ontstaan in de praktijk. Op een ‘éénmans’-schooltje met ongeveer 40 zeer verschillende kinderen was het onmogelijk om klassikaal onderwijs te geven.

Mevrouw Parkhurst ontwikkelde gaandeweg een ‘nieuw’ onderwijsconcept. Zij baseerde zich daarbij op drie hoofdbeginselen, te weten:

  • verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • zelfstandigheid

Het didactische hulpmiddel, waardoor deze drie beginselen gerealiseerd kunnen worden, is de weektaak.

Nolenstraat 44
3039 PV Rotterdam
T 010 466 30 12
Bekijk de website

Dominicus RK

De Dominicusschool is gelegen in de wijk Blijdorp, Rotterdam- Noord, en wordt bezocht door kinderen uit de wijk en andere delen van de stad. Een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving is dan ook duidelijk zichtbaar.

De school werkt met het z.g. 5 dagen model, wat betekent dat de kinderen alle dagen op dezelfde tijd naar school gaan en op school tussen de middag met hun groep samen eten. De lunch en de pauze daarna vindt plaats onder toezicht van het personeel van de Dominicus. Regelmaat en rust zijn hierdoor op onze school duidelijk merkbaar. Na schooltijd biedt de school aan alle kinderen diverse activiteiten aan. In onze school bevinden zich tevens de peuterspeelzaal het Dominootje en de buitenschoolse opvang de Dominikids.

Noorderhavenkade 45-D
3039 RG Rotterdam
T 010 466 14 20
Bekijk de website

Jenaplan

Een Nederlandse afdeling waar kinderen op zitten van ouders die bewust voor Jenaplanonderwijs gekozen hebben en een International Department, waar kinderen op zitten die maximaal 4 jaar in Nederland blijven en die les krijgen in de Engelse taal, de leerkrachten zijn native speakers.

De Nederlandse afdeling bestaat uit 6 onderbouw-, 6 middenbouw- en 5 bovenbouwgroepen. De Internationale afdeling bestaat uit 7 groepen.

De Nederlandse afdeling zit op de Gordelweg en de Internationale afdeling op de Graaf Florisstraat .

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die bestaat uit kinderen, leraren en ouders.Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol.

Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en dat is veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel.

Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst, die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, net als in een gezin.

Gordelweg 216
3039 GA Rotterdam
T 010 466 96 29
Bekijk de website

Voortgezet onderwijs

Grafisch Lyceum Rotterdam

Wil je na de basisschool al naar het Grafisch Lyceum Rotterdam? Dan kun je terecht op onze VMBO-afdeling: het VMBO voor Vormgeven en Media. Deze kleinschalige school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs is gevestigd in Rotterdam Blijdorp. Hier word je voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs in zijn volle breedte en op een toekomst in de ‘creative world’ in het bijzonder. Het VMBO voor Vormgeven en Media is een gezellige school met maximaal 500 leerlingen.

Stadhoudersplein 35
3039 ER Rotterdam
Tel. 088 200 15 25
Bekijk de website

Montessori Lyceum Rotterdam

Op het RML krijg je de ruimte om veel te ontdekken en te ervaren in een vertrouwde, stimulerende omgeving.
En je leert om zelfstandig te beslissen en te kiezen, in de lessen en in onze Montessori Academie.
Zo merk je wat je kunt, wie je bent en wat je talenten zijn.
zelfstandig, ondernemend, creatief, sociaal, ambitieus

Schimmelpenninckstraat 17
3039 KS Rotterdam
Tel.: 010 – 465 40 22
Fax: 010 – 465 60 36
Bekijk de website

Wolfert College

Wolfert College geeft talenten een kans!
Hartelijk welkom op de website van Wolfert College. We nodigen u hierbij graag uit om nader kennis te maken met onze afdeling. Wolfert College biedt voortgezet onderwijs voor leerlingen met een vwo-, havo- of mavo- (vmbo-tl) advies.

Walenburgerweg 128-130
3033 AK Rotterdam
T 010 – 8928380
Bekijk de website

Wolfert TTO

Tweetalig onderwijs
Tweetalig onderwijs betekent dat je in twee talen les krijgt. Je krijgt les in het Nederlands, maar ook in het Engels. Je hoeft niet al extra goed in Engels te zijn om naar een tweetalige school te gaan.

Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam
T 010-890 77 66
T 010-890 77 00
Bekijk de website

Rotterdam International Secondary School RISS

Welcome to the RISS: a unique learning environment reflecting the internationalism of the 21st century.
Our school, located in Rotterdam, (in the Netherlands), offers an exciting learning experience for students studying IGCSE and IB with English as the working language.
Our strong “Own Language” programme at the school ensures our students continue to develop their own language skills too!

Bentincklaan 294
3039 KK Rotterdam
Tel: +31 (0) 10 890 7749
Fax: +31 (0)10 890 7755
Bekijk de website